หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
น้ำหม้อซ่วยตี๋น
อักษรล้านนา
นาฯหํมฯอฯซ่วฯตีนฯ
เทียบอักษรไทย
[น้ำหม้อซ่วยตีน]
ความหมาย

น.หม้อบรรจุน้ำสำหรับใช้ล้างเท้า มักอยู่ใกล้เชิงบันไดหน้าบ้าน สมัยโบราณคนส่วนมากไม่ใส่รองเท้า ถนนหนทางมีแต่ฝุ่นโคลนตม ทุกหลังคาเรือนจึงต้องมี น้ำหม้อซ่วยตี๋น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำหม้อซ่วยตี๋น (นาฯหํมฯอฯซ่วฯตีนฯ)