หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำหม้อ
อักษรล้านนา
นาฯหํมฯอฯ
เทียบอักษรไทย
[น้ำหม้อ]
ความหมาย

น.หม้อน้ำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำหม้อ (นาฯหํมฯอฯ)