หน้าหลัก
น้ำหน้า
นาฯห้นฯา
[น้ำหน้า]

น.หน้า(ใช้ในความดูหมิ่น,แดกดัน หรือรังเกียจ เป็นต้น เช่น ชังน้ำหน้า) แต่ในคำประพันธ์ หรือกวี นิพนธ์บางแห่งหมายถึง น้ำตา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำหน้า (นาฯห้นฯา)