หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำหนั๋ก
อักษรล้านนา
นาฯหันฯก
เทียบอักษรไทย
[น้ำหนัก]
ความหมาย

น.ความหนักของสิ่งต่างๆ,ความสำคัญ พยานหลักฐาน หรือเหตุผล เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำหนั๋ก (นาฯหันฯก)