หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
น้ำหนัง
อักษรล้านนา
นาฯหันฯง
เทียบอักษรไทย
[น้ำหนัง]
ความหมาย

น.อาหารที่ได้จากการเอาหนังสัตว์(มักใช้หนังควาย)มาต้มปรุงรสเคี่ยวจนกลายเป็นวุ้น แล้วราดเป็นแผ่นบางๆบนภาชนะ ทิ้งไว้ให้แห้งแกะเป็นแผ่น ปิ้งให้สุกพองรับประทาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำหนัง (นาฯหันฯง)