หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำหนอง
อักษรล้านนา
นาฯหนฯอฯง
เทียบอักษรไทย
[น้ำหนอง]
ความหมาย

น๑.น้ำที่ขังอยู่ในหนองน้ำ น๒.น้ำเลือดเสียสีขาวข้นที่ขังอยู่ในแผลหรือฝี; หนอง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำหนอง (นาฯหนฯอฯง)