หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำส้ม
อักษรล้านนา
นาฯส้฿มฯ
เทียบอักษรไทย
[น้ำส้ม]
ความหมาย

น.น้ำที่คั้นจากผลส้มใช้เป็นเครื่องดื่ม, ของเหลวที่มีรสเปรี้ยวใช้ปรุงอาหาร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำส้ม (นาฯส้฿มฯ)