หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
น้ำส่า
อักษรล้านนา
นาฯส่า
เทียบอักษรไทย
[น้ำส่า]
ความหมาย

น.กากส่าเหล้า;

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำส่า (นาฯส่า)