หน้าหลัก
น้ำลายย้อยเต๊ยๆ
นาฯลายฯย้อฯยฯเทิ้ยฯๆ
[น้ำลายย้อยเท้ยๆ]

น.น้ำลายไหลยืด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำลายย้อยเต๊ยๆ (นาฯลายฯย้อฯยฯเทิ้ยฯๆ)