หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำลายย้อยเต๊ยๆ
อักษรล้านนา
นาฯลายฯย้อฯยฯเทิ้ยฯๆ
เทียบอักษรไทย
[น้ำลายย้อยเท้ยๆ]
ความหมาย

น.น้ำลายไหลยืด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำลายย้อยเต๊ยๆ (นาฯลายฯย้อฯยฯเทิ้ยฯๆ)