หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำลายจ๋าง
อักษรล้านนา
นาฯลายฯจางฯ
เทียบอักษรไทย
[น้ำลายจาง]
ความหมาย

ว.จืดหมดรส,รู้สึกไม่เค็มไม่เปรี้ยว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำลายจ๋าง (นาฯลายฯจางฯ)