หน้าหลัก
น้ำย้อยสอก
นาฯย้อฯยฯสอฯก
[น้ำย้อยสอก]

สำ.น้ำใต้ศอก - เป็นรองจากผู้อื่น เช่นเป็นเมียน้อย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำย้อยสอก (นาฯย้อฯยฯสอฯก)