หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำย้อย
อักษรล้านนา
นาฯย้อฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[น้ำย้อย]
ความหมาย

น.เชิงชาย,เรียกแป้นที่ปิดหัวไม้ริมชายคาเรือนว่า "แป้นน้ำย้อย"

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำย้อย (นาฯย้อฯยฯ)