หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
น้ำย้อม
อักษรล้านนา
นาฯย้อฯม
เทียบอักษรไทย
[น้ำย้อม]
ความหมาย

น.น้ำผสมสีสำหรับย้อมผ้าหรืออย่างอื่น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำย้อม (นาฯย้อฯม)