หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
น้ำยึ่ง
อักษรล้านนา
นาฯยึ่งฯ
เทียบอักษรไทย
[น้ำยึ่ง]
ความหมาย

น.น้ำที่เอ่อขึ้นอยู่ในระดับสูงกว่าปรกติ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำยึ่ง (นาฯยึ่งฯ)