หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำยาฝน
อักษรล้านนา
นาฯอยฯาฝ฿นฯ
เทียบอักษรไทย
[น้ำอฺยฺาฝน]
ความหมาย

ดู...ยาฝน

ออกเสียงล้านนา
ยฺาฝน
อักษรล้านนา
อยฯาฝ฿นฯ
เทียบอักษรไทย
[อฺยฺาฝน]
ความหมาย

น.ยาสมุนไพรชนิดหนึ่ง ที่มีตัวยาบางส่วนทำมาจาก ต้นไม้ เช่น ราก หัว ลำต้น ผล เป็นต้น จากสัตว์ เช่น เขี้ยวเสือ เขากวาง งาช้าง อองเต่า เป็นต้น และวัตถุธาตุ เช่น ดินสอแก้ว(แก้วโป่งข่าม) ขวันเข้า(วัตถุธาตุชนิดหนึ่งเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์) เป็นต้น เมื่อจะใช้รักษาโรคก็นำมาฝนกับน้ำกระสาย เพื่อให้ได้ฤทธิ์ยา เรียก "น้ำยาฝน" แล้วให้ผู้ป่วยดื่มกิน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำยาฝน (นาฯอยฯาฝ฿นฯ)