หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำมันพาย
อักษรล้านนา
นาฯมันฯระฯพายฯ
เทียบอักษรไทย
[น้ำมันพราย]
ความหมาย

น.น้ำมันที่ได้จากการลนปลายคางของศพหญิงที่ตายพราย เชื่อว่าดีดใส่หรือป้ายผู้หญิงทำให้ผู้หญิงรัก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำมันพาย (นาฯมันฯระฯพายฯ)