หน้าหลัก
น้ำมันพาย
นาฯมันฯระฯพายฯ
[น้ำมันพราย]

น.น้ำมันที่ได้จากการลนปลายคางของศพหญิงที่ตายพราย เชื่อว่าดีดใส่หรือป้ายผู้หญิงทำให้ผู้หญิงรัก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำมันพาย (นาฯมันฯระฯพายฯ)