หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำมัน
อักษรล้านนา
นาฯมันฯ
เทียบอักษรไทย
[น้ำมัน]
ความหมาย

น.ของเหลวที่เคี่ยวหรือสกัด หรือกลั่นจากเปลวสัตว์ หรือไม้ หรือแร่บางชนิดเช่นถ่านหิน หรือที่สูบขึ้นมาจากแหล่งกำเนิดใต้ดิน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำมัน (นาฯมันฯ)