หน้าหลัก
น้ำมนต์
นาฯม฿น์ตฯ,นาฯม฿ระฯน์ตฯ,
[น้ำมนต์,น้ำมนตร์]

น.น้ำมนต์ - น้ำที่ผ่านกรรมวิธีพุทธมนต์ หรือน้ำที่เสกเพื่อนำมากิน ประพรมกาย หรืออาบ เพื่อเป็นสิริมงคล

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำมนต์ (นาฯม฿น์ตฯ,นาฯม฿ระฯน์ตฯ,)