หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำพิกฮ้า
อักษรล้านนา
นาฯระฯพิกฯร้า
เทียบอักษรไทย
[น้ำพริกร้า]
ความหมาย

น.น้ำพริกปลาร้า - น้ำพริกที่มีปลาร้าเป็นส่วนประ กอบเพื่อชูรสและกลิ่น อาจใช้น้ำพริกตาแดง หรือน้ำพริกหนุ่มโขลกรวมกับปลาร้าก็ได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำพิกฮ้า (นาฯระฯพิกฯร้า)