หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำพิกอ่อง
อักษรล้านนา
นาฯระฯพิกฯอ่อฯง
เทียบอักษรไทย
[น้ำพริกอ่อง]
ความหมาย

น.น้ำพริกอ่อง - เป็นน้ำพริกพื้นบ้านล้านนาที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ลักษณะเด่นของน้ำพริกอ่องคือ มีสีส้มของมะเขือเทศและพริกแห้ง ที่เคี่ยวจนเป็นน้ำขลุกขลิก มีน้ำมันลอยหน้าเล็กน้อย มี 3 รส คือ เปรี้ยว-เค็ม-เผ็ดเล็กน้อย และรสหวานตาม มีหลายสูตร วิธีปรุงโดยทั่วไปมักใช้หมูสับผัดให้สุกก่อน แล้วจึงตามด้วยเครื่องปรุงและมะเขือเทศภายหลัง บ้างก็ใส่ ''ถั่วเน่าแข็บ'' เพื่อปรุงรสตามที่ชอบ นิยมรับประทานกับผักสด ผักต้ม หรือผักนึ่ง ก็ได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำพิกอ่อง (นาฯระฯพิกฯอ่อฯง)