หน้าหลัก
น้ำพิกหนุ่ม
นาฯระฯพิกฯหุ่ม
[น้ำพริกหนุ่ม]

น.น้ำพริกที่ใช้พริกสดเผาเป็นส่วนผสมสำคัญ มีหัวหอมเผา กระเทียม กะปิ เกลือ เป็นต้น โขลกรวมกัน; ดู...พิกหนุ่ม ประกอบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำพิกหนุ่ม (นาฯระฯพิกฯหุ่ม)