หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำพิกหนุ่ม
อักษรล้านนา
นาฯระฯพิกฯหุ่ม
เทียบอักษรไทย
[น้ำพริกหนุ่ม]
ความหมาย

น.น้ำพริกหนุ่ม - ภาษาไทยถิ่นเหนือ(คำเมือง)เรียก ''น้ำพิกหนุ่ม''; น้ำพริกหนุ่ม เป็นอาหารพื้นบ้านล้านนาที่รู้จักกันทั่วไป ทำจากพริกชนิดหนึ่งที่เรียกว่า ''พริกหนุ่ม'' อาจจะใช้พริกหนุ่มที่แก่จัดหรือยังไม่แก่จัดก็ได้ แต่ส่วนมากใช้พริกหนุ่มที่ยังไม่แก่จัด เผาให้สุก แกะเปลือกที่ไหม้เกรียมออกให้หมด หัวหอม(หอมบั่ว/หอมแดง)เผา กระเทียม(หอมเตียม/หอมขาว) กะปิ เกลือ เป็นส่วนผสมสำคัญ โขลกรวมกัน รับประทานกับ แคบหมู ผักสด ผักนึ่ง ข้าวเหนียว; ดู...พิกหนุ่ม

ออกเสียงล้านนา
พิกหนุ่ม
อักษรล้านนา
ฯระฯพิกฯหุ่ม
เทียบอักษรไทย
[พริกหนุ่ม]
ความหมาย

น.พริกหนุ่ม - คือพริกชนิดหนึ่ง เม็ดใหญ่เรียวยาว ลักษณะคล้ายพริกชี้ฟ้า แต่มีสีเขียวอ่อนคล้ายพริกหยวก มีขนาดเล็กกว่าพริกหยวก บ้างเรียกพริกหอม เป็นพริกที่มีความเผ็ดไม่มากเท่าพริกชนิดอื่นๆ นิยมใช้พริกหนุ่มในการปรุงอาหารทั่วไป โดยเฉพาะใช้ทำ ''น้ำพริกหนุ่ม'' นอกเหนือจากการใช้ ''พริกหนุ่ม'' มาทำเป็น ''น้ำพริกหนุ่ม'' แล้ว ยังมีการใช้พริกสายพันธุ์อื่นๆ มาทำเป็นน้ำพริกหนุ่มด้วย เช่น พริกชี้ฟ้า พริกหยวก และพริกจักรพรรดิ์ เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำพิกหนุ่ม (นาฯระฯพิกฯหุ่ม)