หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำพิกน้ำปู๋
อักษรล้านนา
นาฯระฯพิกฯนาฯปู
เทียบอักษรไทย
[น้ำพริกน้ำปู]
ความหมาย

น.น้ำพริกที่ใช้น้ำพริกหนุ่มโขลกรวมกับน้ำปูเพื่อชูกลิ่นและรส นิยมกินกับหน่อไม้ต้มและผักนึ่ง; ดู...น้ำปู๋ และ น้ำพิกหนุ่ม ประกอบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำพิกน้ำปู๋ (นาฯระฯพิกฯนาฯปู)