หน้าหลัก
น้ำพิกน้ำปู๋
นาฯระฯพิกฯนาฯปู
[น้ำพริกน้ำปู]

น.น้ำพริกที่ใช้น้ำพริกหนุ่มโขลกรวมกับน้ำปูเพื่อชูกลิ่นและรส นิยมกินกับหน่อไม้ต้มและผักนึ่ง; ดู...น้ำปู๋ และ น้ำพิกหนุ่ม ประกอบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำพิกน้ำปู๋ (นาฯระฯพิกฯนาฯปู)