หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
น้ำพิกต๋าแดง
อักษรล้านนา
นาฯระฯพิกฯตาแดงฯ
เทียบอักษรไทย
[น้ำพริกตาแดง]
ความหมาย

น.น้ำพริกที่ใช้พริกแห้ง กระเทียม กะปิ หอมแดง เป็นส่วนผสมหลัก อาจเติมปลาย่างโขลกให้ละเอียด เก็บไว้ได้นาน นิยมใช้ข้าวเหนียวปั้นจิ้มกับผักนึ่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำพิกต๋าแดง (นาฯระฯพิกฯตาแดงฯ)