หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
น้ำพิกดำ
อักษรล้านนา
นาฯระฯพิกฯดำ
เทียบอักษรไทย
[น้ำพริกดำ]
ความหมาย

น.ชื่อน้ำพริกที่ใช้พริกแห้งปิ้งไฟให้ไหม้เกรียมดำ โขลกกับเกลือให้ละเอียด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำพิกดำ (นาฯระฯพิกฯดำ)