หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำพิก
อักษรล้านนา
นาฯระฯพิกฯ
เทียบอักษรไทย
[น้ำพริก]
ความหมาย

น.ชื่ออาหาร ที่ใช้พริกเป็นส่วนประกอบสำคัญ ผสมกับเครื่องปรุงรส โขลกเข้าด้วยกัน มีหลายชนิด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำพิก (นาฯระฯพิกฯ)