หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำผ่า
อักษรล้านนา
นาฯผ่า
เทียบอักษรไทย
[น้ำผ่า]
ความหมาย

น.พันทาง,พันธุ์ผสม - เรียกสัตว์ที่พ่อแม่ต่างพันธุ์กัน เช่น หมาน้ำผ่า-สุนัขพันทาง,สุนัขลูกผสม เดิมเป็นคำเรียกไก่ที่พ่อป็นไก่อู แม่เป็นไก่แจ้ว่า "ไก่พันทาง"; ไก่น้ำผ่า-ไก่พันทาง,ไก่ลูกผสม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำผ่า (นาฯผ่า)