หน้าหลัก
น้ำผั๋ก
นาฯผักฯ
[น้ำผัก]

น.สิ่งที่ได้จากการเอาผักกาดมาสับให้ละเอียด แล้วหมักให้เปรี้ยว มีสีเขียวข้น ผสมกับน้ำพริก เรียก"น้ำพริกน้ำผั๋ก"

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำผั๋ก (นาฯผักฯ)