หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำผะตา
อักษรล้านนา
นาฯผทาฯ
เทียบอักษรไทย
[น้ำผะทา]
ความหมาย

น๑.ปรอท - โลหะเหลวสีคล้ายสีเงิน ใช้ในเครื่องวัดอุณหภูมิ และอย่างอื่น; แอ่งขะแตว ก็ว่า น๒.สานธี - น้ำประสาน อย่างที่ใช้ในการ บัดกรีโลหะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำผะตา (นาฯผทาฯ)