หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
น้ำป๋าย
อักษรล้านนา
นาฯปลฯายฯ
เทียบอักษรไทย
[น้ำปลาย]
ความหมาย

น.ส่วนเพิ่มที่แถมให้เป็นพิเศษ,น้ำสุราที่เจือจาง เรียกเหล้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำป๋าย (นาฯปลฯายฯ)