หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
น้ำป๋า
อักษรล้านนา
นาฯปลฯา
เทียบอักษรไทย
[น้ำปลา]
ความหมาย

น.น้ำที่ได้จากการเอาปลาหรือสิ่งอื่นหมักกับเกลือ มีรสเค็มใช้ปรุงอาหาร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำป๋า (นาฯปลฯา)