หน้าหลัก
น้ำป่า
นาฯป่า
[น้ำป่า]

น.น้ำที่ไหลมาจากป่าหรือภูเขาที่มีอาการไหลท่วมอย่างรวดเร็ว และลดลงอย่างฉับพลัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำป่า (นาฯป่า)