หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำป่า
อักษรล้านนา
นาฯป่า
เทียบอักษรไทย
[น้ำป่า]
ความหมาย

น.น้ำที่ไหลมาจากป่าหรือภูเขาที่มีอาการไหลท่วมอย่างรวดเร็ว และลดลงอย่างฉับพลัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำป่า (นาฯป่า)