หน้าหลัก
น้ำปู๋นใส
นาฯปูรไส
[น้ำปูนใส]

น.น้ำที่ได้จากการละลายปูนขาวหรือปูนแดง ปล่อยให้นอนก้นจนใส

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำปู๋นใส (นาฯปูรไส)