หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำปู๋
อักษรล้านนา
นาฯปู
เทียบอักษรไทย
[น้ำปู]
ความหมาย

น.สิ่งที่ได้จากปูนาสดตำให้แหลกแล้วคั้นเอาน้ำไปเคี่ยวจนงวดข้นเหนียว เป็นสีดำ หรือเทาแก่ ใช้ปรุงอาหาร เช่นแกงหน่อไม้ หรือผสมกับน้ำพริก เรียก "น้ำพริกน้ำปู๋"

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำปู๋ (นาฯปู)