หน้าหลัก
น้ำปุ๊ฮ้อน
นาฯพุร้อฯร
[น้ำพุร้อน]

น.น้ำพุร้อน ดู...น้ำปุ๊

น้ำปุ๊
นาฯพุ
[น้ำพุ]

น.น้ำพุ - น้ำที่พุพุ่งขึ้นมา จากใต้พื้นดินโดยธรรมชาติ มีทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็น; น้ำปุ้ง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำปุ๊ฮ้อน (นาฯพุร้อฯร)