หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำปุ๊
อักษรล้านนา
นาฯพุ
เทียบอักษรไทย
[น้ำพุ]
ความหมาย

น.น้ำพุ - น้ำที่พุพุ่งขึ้นมา จากใต้พื้นดินโดยธรรมชาติ มีทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็น; น้ำปุ้ง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำปุ๊ (นาฯพุ)