หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
น้ำบ่าน้ำแฮง
อักษรล้านนา
นาฯบ่าฯนาฯฯแรงฯ
เทียบอักษรไทย
[น้ำบ่าน้ำแรง]
ความหมาย

น.น้ำพักน้ำแรง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำบ่าน้ำแฮง (นาฯบ่าฯนาฯฯแรงฯ)