หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำบ่าดาย
อักษรล้านนา
นาฯบ่าฯดายฯ
เทียบอักษรไทย
[น้ำบ่าดาย]
ความหมาย

น.น้ำเปล่าๆ เช่น กิ๋นน้ำบ่าดาย - ดื่มน้ำเปล่าๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำบ่าดาย (นาฯบ่าฯดายฯ)