หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
น้ำบวย
อักษรล้านนา
นาฯบวฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[น้ำบวย]
ความหมาย

น.กระบวย - ภาชนะตักน้ำทำด้วยกะลามะพร้าว มีด้ามจับ; น้ำโบย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำบวย (นาฯบวฯยฯ)