หน้าหลัก
น้ำนม
นาฯน฿มฯ
[น้ำนม]

น.น้ำนม,กล้วยชนิดหนึ่ง คล้ายกล้วยน้ำว้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำนม (นาฯน฿มฯ)