หน้าหลัก
น้ำธัมม์
นาฯธัม์มฯ
[น้ำธัมม์]

น.คำสั่งสอน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำธัมม์ (นาฯธัม์มฯ)