หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
น้ำถุ้ง
อักษรล้านนา
นาฯถุ้ง
เทียบอักษรไทย
[น้ำถุ้ง]
ความหมาย

น.โพง - ภาชนะสานด้วยไม้ไผ่ ยาด้วยชันและน้ำมันยาง ใช้สำหรับตักน้ำจากบ่อน้ำ ลักษณะคล้ายกรวยป้อมๆ ส่วนก้นเป็นรูปมนแหลม ด้านปากมีไม้ไขว้กัน เรียก "งวงน้ำถุ้ง" เป็นหูสำหรับผูกเชือกสาวน้ำขึ้นจากบ่อ ความ มนแหลมของก้นน้ำถุ้งโครงตัวคว่ำลงให้น้ำเข้าเมื่อโยนลงไปในบ่อ เมื่อดึงเชือกขึ้นมาน้ำจะเต็มน้ำถุ้งทุกครั้ง นับเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่ชาญฉลาดยิ่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำถุ้ง (นาฯถุ้ง)