หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำต๋าเตียน
อักษรล้านนา
นาฯตาทยฯร
เทียบอักษรไทย
[น้ำตาเทียน]
ความหมาย

น.น้ำตาเทียน - ขี้ผึ้งซึ่งละลายไหลออกจากเทียนเวลาจุด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำต๋าเตียน (นาฯตาทยฯร)