หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
น้ำต๋าล
อักษรล้านนา
นาฯตาลฯฯ
เทียบอักษรไทย
[น้ำตาล]
ความหมาย

น.น้ำตาล - น้ำหวานที่ได้จากงวงตาล อ้อย มะพร้าว เรียกชื่อตามสิ่งที่นำมาทำ เช่นน้ำตาลมะพร้าว เรียกตามวิธีทำหรือการบรรจุ เช่น น้ำตาลหม้อ น้ำตาลปี๊บ เรียกตามลักษณะก็มี เช่นน้ำตาลทราย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำต๋าล (นาฯตาลฯฯ)