หน้าหลัก
น้ำต๋ก
นาฯต฿กฯ
[น้ำตก]

น.น้ำที่ตกจากที่สูง อาจเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หรือกระทำขึ้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำต๋ก (นาฯต฿กฯ)