หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
น้ำต้า
อักษรล้านนา
นาฯท่าฯ
เทียบอักษรไทย
[น้ำท่า]
ความหมาย

น.น้ำในแม่น้ำลำคลอง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำต้า (นาฯท่าฯ)