หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำต้นคำ
อักษรล้านนา
นาฯต้฿นฯฅำ
เทียบอักษรไทย
[น้ำต้นฅำ]
ความหมาย

น.คนโททองคำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำต้นคำ (นาฯต้฿นฯฅำ)