หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำดั้น
อักษรล้านนา
นาฯดั้นฯ
เทียบอักษรไทย
[น้ำดั้น]
ความหมาย

น.น้ำที่ไหลซึมไปใต้พื้นดินหรือทรายแล้วผุดขึ้นและไหลต่อ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำดั้น (นาฯดั้นฯ)