หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
น้ำซ่วยหน้าผี
อักษรล้านนา
นาฯซ่วฯยฯห้นฯาผี
เทียบอักษรไทย
[น้ำซ่วยหน้าผี]
ความหมาย

น.น้ำล้างหน้าศพ - น้ำมะพร้าวห้าวผ่าให้รดลงหน้าศพก่อนเผา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำซ่วยหน้าผี (นาฯซ่วฯยฯห้นฯาผี)