หน้าหลัก
น้ำซวะ
นาฯซวฯะ
[น้ำซวะ]

น.น้ำที่ใช้ชำระสิ่งต่างๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำซวะ (นาฯซวฯะ)