หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
น้ำจึมซาย
อักษรล้านนา
นาฯชึมฯซายฯ
เทียบอักษรไทย
[น้ำชึมซาย]
ความหมาย

น.น้ำที่ซึมออกจากบ่อทราย สำ.ค่อยเป็นค่อยไป เช่น เก็บเล็กผสมน้อย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำจึมซาย (นาฯชึมฯซายฯ)